با ماتماس بگیرید 09126848549 | 09120722491 | 77791751

20000

محاسبه آنلاین هزینه نقاشی ساختمان

توجه داشته باشید که این محاسبه حدودی بوده و قیمت نهایی پس از متر قسمت های رنگ شده محاسبه میگردد ،
در ضمن نرخ متراژ طبق تعرفه های موجود در سایت محاسبه گردیده است.
* توجه داشته باشید هزینه واقعی پس از تعیین متراژ دقیق مشخص میگردد و ممکن است کمتر یا بیشتر از مبلغ فوق باشد.

تعرفه خدمات – نرم افزار نقاشی ایران